Poziv za slanje naučnih radova za peti broj časopisa

Uredništvo časopisa CASCA sa zadovoljstvom poziva sve zainteresovane autore na saradnju u petom broju. Časopis omogućuje publikovanje naučnih i stručnih radova, prikaza i kritika. Zainteresovani smo i za objavljivanje radova iz područija društvenih i humanističkih nauka, kulture i umetnosti.

Cilj časopisa je da pokrije veliki broj tema i kritičkih analiza na interdisciplinarnom nivou, a koje se odnose na kritičku teoriju, teoriju književnosti, jezik i književnost, istoriju umetnosti, studije kulture i sl. Časopis nudi mogućnost publikacije radova na nekoliko jezika, što mu daje međunarodni karakter i daje mu posebno mesto na kulturnoj mapi regiona.

Svi zainteresovani mogu poslati svoje radove na neku od e-mail adresa uredništva (journal@casca.org.rs , http://cascajournal@gmail.com) do dvadesetog oktobra 2016. godine. Radove je potrebno prilagoditi uputstvima za autore, a treba dostaviti i podatke o autoru kao i popunjen obrazac za autore (više o tome u uputstvima za autore na našem sajtu). Svi tekstovi biće podvrgnuti adekvatnoj medjunarodnoj recenziji.

Za detaljnije informacije možete se obratiti uredništvu časopisa e-mailom.

Očekujemo Vaše radove i radujemo se budućoj saradnji!

Uredništvo časopisa CASCA